Grup Territorial de l’ApS Comunitat Valenciana i Cefire Torrent

El próxim dissabte 7 de Març hem organitzat una Trobada per d’Aprenentatge-Servei i d’aquesta manera compartir reflexions e inquietuds sobre esta metodologia educativa i d’intervenció social.

Objectiu de la jornada: formar e intercanviar informació i reflexions sobre experiències d’Aprenentatge-Servei realitzades a la Comunitat Valenciana.

Qui pot participar? Qualsevol persona que estiga vinculada a experiències d’Aprenentatge-Servei o tinga interés per conéixer esta metodologia. Específicament: docents, persones d’entitats socials, tècnics i polítics de les administracions públiques que es dediquen a educació, joventut, participació ciutadana i, en general, de l’àmbit social. INSCRIPCIÓ GRATUÏTA

Estructura i continguts:

8:45 h. Benvinguda.
9:15 h. Acte inaugural
9:30 h. Conferencia Marc i col.loqui.  Vicente Manzano Arrondo.
11:00 h. Pausa
11.30 h. Taula redona: Centres educatius, ajuntaments, entitat socials.
12.30 h. Intercanvi de bones practiques. Experiències de centres de la Comunitat.

14.00 h. Dinar
15:30 h. Dinàmica de participació en grupo de treball.
17:00 h. Informació envers la part a distància de la jornada.
17:30 h. Clausura

Com presentar una experiència? En el moment de la inscripció heu de fer constar la vostra intenció de presentar una experiència d’ApS i fer un breu resum de la mateixa en el mateix formulari. La comissió que organitza la jornada farà una selecció per a poder organitzar correctament l’espai de temps dedicat a este assumpte i mostrar adientment la diversitat d’iniciatives d’ApS.

I este és el formulari d’inscripció per a NO DOCENTS:

PLAZAS COMPLETAS : ABIERTA LISTA DE ESPERA

https://forms.gle/MxZ3iDjivodGCWQc9

I este és el formulari d’inscripció per a DOCENTS a través del CEFIRE:

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=8155715&usuarioformacion

Col.laboracions:

marjal              mueve_transparente

____________________________________________________________

V Encuentro autonómico de Aprendizaje-Servicio  «Construimos comunidad con el APS»

El próximo sábado 7 de Marzo hemos organizado el V Encuentro autonómico de Aprendizaje-Servicio  «Construimos comunidad con el APS» y de esta manera compartir reflexiones e inquietudes sobre esta metodología educativa y de intervención social.

Objetivo de la jornada: intercambiar información y reflexiones sobre experiencias deAprendizaje-Servicio realizadas en la Comunitat Valenciana.

¿Quien puede participar? Cualquier persona que esté vinculada a experiencias deAprendizaje-Servicio o tenga interés por conocer esta metodología. Específicamente: docentes, personas de entidades sociales, técnicos y políticos de las administraciones públicas que se dedican a educación, juventud, participación ciudadana y, en general, del ámbito social. INSCRIPCIÓN GRATUITA

Estructura y contenidos:

8:45 h. Bienvenida.
9:15 h. Acto inaugural
9:30 h. Conferencia Marco y coloquio  Vicente Manzano Arrondo.
11:00 h. Pausa
11.30 h. Mesa redonda: Centres educativos, ayuntamientos, entidades sociales.
12.30 h. Intercambioi de buenas prácticas. Experiencias de centros de la Comunitat.

14.00 h. Comida
15:30 h. Dinámica de participación en grupos de trabajo.
17:00 h. Información sobre la parte a distancia de la jornada.
17:30 h. Clausura

¿Cómo presentar una experiencia? En el momento de la inscripción debéis hacer constar vuestra intención de presentar una experiencia de ApS y hacer un breve resumen de la misma en el mismo formulario. La comisión que organiza la jornada hará una selección para poder organizar correctamente el espacio de tiempo dedicado a este asunto y mostrar convenientemente la diversidad de iniciativas de ApS.

Y este es el formulario de inscripción para NO DOCENTES:

PLAZAS COMPLETAS : ABIERTA LISTA DE ESPERA

https://forms.gle/MxZ3iDjivodGCWQc9

Este es el formulario para DOCENTES a través del CEFIRE:

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=8155715&usuarioformacion

Colaboraciones: