Pope Francis talks to a camera linked with Argentina as he leads a meeting for the 4th World Congress of Educational Scholas Occurrentes in the Synod hall at the Vatican

Dins de la seua participació al IV Congrés Mundial de Scholas Occurrentes, celebrat a la Ciutat del Vaticà entre els passats dies 2 i 5 de febrer, representants del col·legi Santa Cruz de Mislata (Adela Ferrando i Miquel Ruiz) van presentar el projecte d’Aprenentatge Servei (ApS) del Col·legi Santa Creu.

L’experiència presentada, anomenada “Refugiats, experiències i emocions”, es va realitzar el curs 2013-2014 amb alumnat de 4t de l’ESO en col·laboració amb el Centre d’Acollida a Refugiats (CAR) de Mislata. Aquesta experiència va tindre com a objectiu principal difondre la realitat de les persones sol·licitants d’asil residents al CAR, donar-los veu i sensibilitzar la ciutadania de Mislata sobre la seua situació.

La presentació de l’experiència va tindre lloc a l’espai del Congrés dedicat a la Responsabilitat social educativa, dins del qual s’exposaren projectes diversos realitzats per centres educatius i entitats d’Espanya, Kènia, Xile, Itàlia, Equador, Hong Kong, Índia, Egipte i l’Argentina, a més a més del projecte del centre de Mislata. Malgrat la diversitat d’aquests centres pel que feia al seu ideari i al caràcter confessional o no del seu projecte educatiu, tots ells tenien un comú dos aspectes: treballar sobre els principis de la inclusió educativa i desenvolupar el seu projecte educatiu en col·laboració amb les comunitats i els entorns en què aquestes escoles s’ubiquen. Cal destacar que la cloenda del Congrés va ser a càrrec del Papa Francesc.

A. RESPECTE AL PROJECTE D’APRENENTATGE SERVEI (APS) DEL CENTRE.

1.- Considerem que la presentació de l’experiència de l’ApS del curs passat, raó per la qual vam ser convidats al Congrés, va resultar satisfactòria. Així ens ho van manifestar els responsables de l’espai del Congrés en què s’exposaren els projectes d’ApS i l’interès personal d’alguns dels participants.

2.- Un dels assoliments de la nostra participació ha estat obrir noves possibilitats de consolidació de l’actual projecte d’ApS del centre. Per això, s’han realitzat contactes amb l’objectiu de promoure o d’incorporar-nos a algun projecte que, dins de la convocatòria d’Erasmus +, faça possible la constitució d’una xarxa europea de centres que treballen aquesta metodologia. Esperem que aquests contactes puguen donar el resultat esperat.

3.- Des d’una perspectiva de centre, pensem que aquesta experiència de participació al fòrum de Scholas reforça el treball intern que realitzem i, singularment, confirma la importància dels processos formatius i organitzatius que ens han portat a la consolidació durant els darrers cursos de diversos projectes de centre (com ara Llegim en parella a Infantil i Primària, el propi projecte ApS a l’ESO o el projecte Erasmus + de CCFF).

4.- Com a mitjà de consolidació del projecte d’ApS com a projecte de centre, considerem que estem en disposició, si ens ho plantegem, de poder introduir aquesta metodologia a les etapes d’Infantil i Primària o en Cicles Formatius. En una fase inicial, el Claustre d’Infantil i Primària o l’equip de CCFF podria programar alguna experiència que contribuïra a donar a conèixer aquesta metodologia entre alumnat, professorat i famílies.

B. RESPECTE A LA INTEGRACIÓ DEL NOSTRE CENTRE A LA XARXA DE SCHOLAS.

1.- Després de l’experiència de la nostra participació al Congrés, considerem que seria positiu el nostre ingrés com a centre educatiu membre d’aquesta xarxa.

2.- Scholas, entitat d’inspiració cristiana, aspira a convertir-se en una xarxa global d’agents educatius compromesos amb la inclusió educativa des d’una perspectiva essencialment laica, en el sentit que està oberta a la participació de tot tipus d’escoles, entitats, xarxes, governs, persones individuals, etc., amb independència de la seua ideologia o credo.

3.- A curt termini, la nostra participació a Scholas podria plantejar-se diferents accions:

– Completar el procés de donar d’alta el projecte de centre que vulguem que estiga a la plataforma de l’entitat, concretament a l’àmbit de Scholas.social. (Hi ha possibilitat de sol·licitar finançament per als projectes que s’hi pengen). Aquesta acció ja s’ha realitzat i l’experiència presentada al Congrés es troba al web de Scholas.social (http://scholas.social/)

-Fer un seguiment continuat de les propostes i l’actualitat de Scholas per poder aprofitar les possibilitats que pot oferir-nos com a centre.

-Planificar la participació del centre en algun altre dels àmbits que Scholas ja ha posat en marxa, singularment en Scholas.lab, un programa accelerador de projectes d’innovació dins del camp de l’educació i la tecnologia.

4.- El motiu pel qual la metodologia de l’Aprenentatge servei (ApS) va ser un dels eixos principals del Congrés era que aquesta respon als principis de Scholas, si més no en dos aspectes: l’aposta pel model de l’escola inclusiva i una idea de la institució escolar com a entitat que ha d’estar compromesa amb el seu entorn social.

Per això convé valorar que allò pel que som coneguts a Scholas i pel que expressament van demanar la nostra col·laboració al Congrés és el nostre treball amb la metodologia d’ApS. Per això també haurem d’assegurar que aquest projecte estiga permanentment present en la nostra vinculació amb aquesta xarxa.

Scholas - Santa-Creu-1024x768

El text d’este informe ha sigut redactat per Miquel Ruiz, cap d’estudis del Col·legi Santa Creu de Mislata

Vídeo íntegre de la presentació del Col·legi Santa Creu

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=kHlYCEpux5c&w=640&h=360]