De Manera Senzilla

Aprendre fent un servei a la comunitat.

Aprendre ajudant els altres.

Millorar l’entorn proper aprenent. 

Atendre les necessitats socials vinculant els aprenentatges de l’escola.

Definició

L’aprenentatge servei és un model d’intervenció pedagògic i social que relaciona dos dels aspectes essencials que ho definixen: l’aprenentatge i el servei real en l’entorn.

La integració d’aquestos dues dinamismes en un sol projecte ben articulat, produïx una simbiosi els resultats de la qual faciliten competències específiques i genèriques útils per a la millora del currículum personal, i eficaços en la transformació d’un context més equitatiu i sostenible.

Grup Territorial APS-CV

3 Principis Bàsics

Ciutadania que fomenta la participació activa i la contribució a la millora de la qualitat de vida de la societat.

Aprenentatge: amb la intenció de la responsabilitat social, l’exploració, l’acció i la reflexió.

Educació en valors: basada en la vivència, l’experiència i la construcció d’hàbits.

Exemples

Estudiants d’informàtica de Secundaria s’adonen de la necessitat de molts refugiats que arriben a la seva ciutat tenen dificultats per conèixer-la i poder integrar-se fàcilment. Decideixen fer una App que fa de guia i els mostra els llocs importants que han de conèixer.

 Una professora de Ciències Socials porta al seu alumnat a una xerrada en un centre de sociocultural, sobre la manca de compliment de determinades lleis mediambientals a la ciutat. Posteriorment, juntament amb l’associació, organitzen i realitzen una campanya de sensibilització i recollida d’escombraries al barri on se situa el centre. Reflexionen sobre la degradació de l’entorn i les actituds que el provoquen, i redacten i envien una carta de denúncia a l’alcalde.

Àmbits d’Actuació

 • Incidència política: Realització d’activitats interculturals (teatres exposicions, dies esportius …), campanyes cíviques, feministes, de defensa dels col·lectius més vulnerables, en definitiva, mobilitzacions i reivindicacions sobre els temes actuals.
   
 • Ajuda directa a persones en exclusió: (persones amb addiccions, diversitat funcional, migrants, víctimes de violència, abús etc.), compartir experiències, acompanyar, ajudar a aquest col·lectiu afavorint la seva inclusió social.
   
 • Projectes de cooperació i reducció de la pobresa: participació a les escoles o altres entitats, promovent campanyes d’educació i solidaritat basades en els drets humans on augmenti la consciència sobre les dificultats econòmiques i vitals de moltes persones tant al seu país com en altres . Proporcionar recursos personals, materials, iniciatives en marxa
   
 • Patrimoni cultural: activitats o tasques de conservació de patrimoni de la ciutat o població, difondre tradicions, costums, fer rutes turístiques, sensibilitzar sobre la importància de el patrimoni i la identitat social que aquest genera.
 • Medi ambient i ciutadania: Sensibilitzar i actuar sobre l’Educació Mediambiental, els estils de vida sostenibles amb l’entorn. Recuperació de zones vulnerables o danyades, reciclatge de materials, protecció i conservació de el patrimoni natural i urbà, millora de la seguretat viària, estalvi energètic …
   
 • Acompanyament a la formació: reforç de l’ensenyament d’habilitats i coneixements a diferents col·lectius i espais com, per exemple, reforç escolar, classes d’idiomes per a migrants, introducció a noves tecnologies …
   
 • Creixement personal i salut: Projectes destinats a el creixement personal, l’autoestima de què fa o participa en el servei, també augment de l’autoconcepte i de l’sentiment de pertinença social de les persones excloses. Difusió d’estils de vida saludable prevenció de riscos i certes conductes perjudicials (alimentació, addiccions, infeccions, contagis, exercici físic, higiene …)
   
 • Intergeneracionals: impuls de projectes conjunts entre persones de diferents edats, projecte com la regeneració històrica, intercanvi de coneixement, convivència i tasques comunes treballant cooperativament.

Quí Participa en els Projectes? Què Poden Aportar? 

Centres Educatius

En fer ApS, l’escola actua com a agent actiu de la seua comunitat i n’esdevé portaveu (una entre tants): de les seues necessitats i de la seua voluntat de canvi.

Els centres educatius som xarxa perquè, de manera natural, formem part de xarxes. L’ApS és una oportunitat per activar les interrelacions existents en eixes xarxes en benefici dels aprenentatges de l’alumnat i, també, en benefici de la comunitat.

Entitats Socials

Les entitats socials col·laboradores dins dels projectes d’ApS són veritables entorns d’aprenentatges vivencials per a l’alumnat participant. Entorns diversos, entitats cooperants amb les quals l’ApS permet teixir aliances que fan possible accions comunitàries.

Les entitats poden aportar la seua mirada i coneixements propis.

Donen significats a molts projectes i poden des de liderar projectes a rebre serveis.

L’educació no és neutra, ha de posicionar-se al costat dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i de la Declaració de Drets de les Nacions Unides.

Administracions Públiques

Necessitem una Administració local aliada dels projectes d’ApS i que, conseqüentment, els reconega com a projectes comunitaris que cerquen una transformació de l’entorn.

Els ajuntaments poden fer molt pels projectes, generar sinergías positives aportar recursos, difondre… És per a ells agraït i emocionant, genera moviment i activitat. Han de deixar espai i acompanyar a la societat civil perquè aquesta siga més democràtica participativa i puga construir cultura.

 

Elements Imprescindibles i Aportacions Sobre Ells

Aprenentatge
 • És integral (“multicompetencial”) i ha d’estar integrat (en un context “real”).
 • Aprenentatges per a la vida.
 • Aprenentatges construïts sobre emocions i amb les emocions. 
 • Foment de l’autonomia individual per aprendre. 
 • Repte: vinculació amb el currículum.
Servei
 • Ètica del “donar i rebre”: aprenentatges que permeten “crèixer”. 
 • Importància de les emocions en l’acte del servei.
 • Aprenentatge moral (i pràctic!) de ciutadania.
 • Mostra del compromís social de l’escola.
Participació
 • Foment d’una ciutadania basada en: l’autonomia individual, l’estímul de l’esperit crític i la consciència del que és i significa el col·lectiu.
 • Vertebradora de la societat i generadora de consciència social.
 • Mitjà imprescindible per viure l’aprenentatge.
 • El procés participatiu comença tot just comença el projecte.
Reflexió
 • Tothom ha de tindre l’oportunitat de reflexionar al projecte.
 • La reflexió és un mitjà per la millora.
 • L’avaluació, eina per a la reflexió.
 • Reflexió és metacognició i és també una acció que a l’aps es fa des de l’emocional.
Intencionalitat
 • Busquen el canvi social i, alhora, busquen l’èxit acadèmic dels alumnes participants.
 • Atenció: un èxit acadèmic que incorpora l’emocional, l’actitudinal i el social.
 • Projectes ApS: projectes vius, oberts a la participació de diferents actors.
Avaluació
 • Repte difícil (què, qui, com, quan…) i alhora irrenunciable!
 • Ho és perquè és la clau de la innovació i de la millora qualitativa dels projectes d’aps.
 • Comptem amb instruments molt diversos per dur-la a terme.
 • Hi hem d’implicar tots els actors: educadors, alumnes, entitats, destinataris del servei.
 • Es lliga a la reflexió i ajuda a reforçar la consciència del que hem après i del canvi que hem promogut.

Si vols començar ja a fer el teu projecte punxa en aquest document