Què és l’ApS?

L’Aprenentatge-Servei és una metodologia educativa que consistix a aprendre fent un servei a la comunitat.

A Espanya, l’Aprenentatge-Servei (ApS) no és molt conegut, però en la resta del món, molts països ho estan promovent en el sistema educatiu des de fa prou de temps. En alguns, a més, estes pràctiques s’estan introduint com obligatòries en l’educació secundària, al comprovar els resultats positius tant en termes d’èxit escolar com de compromís social dels adolescents. També des de l’educació no formal, de manera més o menys conscient, es desenvolupa esta metodologia formativa que unix l’educació en valors i l’aprenentatge d’habilitats per a aconseguir comunitats més cohesionades, més solidàries.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=wTNHeb0V5kY&w=640&h=360]

Qui està implicat en l’ApS?

Els actors de l’ApS són múltiples, cada un d’ells juga un paper protagonista que permet la composició d’esta metodologia:

Els i les joves. En este cas este és el públic destinatari de les accions d’ApS, però no seran els únics atés que la seua acció repercutirà en la comunitat, en el seu entorn… en altres joves, en adults, en el medi ambient, en la vida cultural, en col·lectius amb especials dificultats…

Els educadors i educadores. Impulsen des dels seus àmbits de coneixement i des dels curricula educatius l’accions d’ApS dels estudiants. La diferència respecte a un altre tipus de “voluntariat” està que l’ApS s’integra en els continguts curriculars de l’ensenyança reglada.

La comunitat. És el context en el qual es desenvolupa l’ApS i en ella es produïxen les sinergies més positives d’esta medodologia.

Els facilitadors. El seu paper ajuda a posar en connexió a la comunitat educativa (joves i docents) amb l’entorn ciutadà, allò que denominem la comunitat. Els Ajuntaments, de manera lliure i autònoma, han anat obrint espais a l’ApS actuant com a autèntics catalitzadors d’esta metodologia educativa.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=DXDyWk6NWTI&w=640&h=360]

L’ApS a la Comunitat Valenciana i a Espanya

El descobriment a Espanya i a la Comunitat Valennciana de l’Aprenentatge-Servei és relativament recent, encara que les pràctiques solidàries dels centres educatius i les entitats socials tenen una llarga tradició al nostre país.

Moltes vegades, estes pràctiques solidàries arrelades afegeixen objectius d’aprenentatge als objectius de servei a la comunitat, però no es bategen ni es reconeixen com a pràctiques d’Aprenentatge-Servei.

Altres vegades, les pràctiques solidàries es duen a terme sense cap vinculació curricular o sense un objectiu formatiu molt precís. Es tracta més bé d’experiències de voluntariat, valuoses en si mateixes. No són pròpiament aprenentatge-Servei, perquè els falta el component de l’aprenentatge intencional, però sens dubte són una bona base, un terreny abonat.

A hores d’ara ningú sap quantes escoles, universitats o entitats socials practiquen l’Aprenentatge-Servei en el nostre país. A menys que en este moment hi haja alguna investigació en marxa és difícil aventurar l’abast de l’extensió natural i espontània que està ocorrent, com sol passar amb totes les propostes educatives que són exitoses, fàcils i valuoses, però no obligatòries.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=sjEcwrEp9N4&w=640&h=360]

 

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=NrxfiexOkLA&w=640&h=360]